bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 7 verš 28

Až potud konec té řeči. Mne pak Daniele myšlení má velice zkormoutila, a krása má proměnila se při mně, slovo však toto v srdci svém zachoval jsem.