bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 1

Léta třetího kralování Balsazara krále ukázalo mi se vidění, mně Danielovi po onom, kteréž se mi ukázalo na počátku.