bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 10

A zpjal se až k vojsku nebeskému, a svrhl na zemi některé z vojska toho i z hvězd, a pošlapal je.