bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 11

Anobrž až k vojska toho knížeti zpjal se, nebo od něho zastavena byla ustavičná obět, a zavržen příbytek svatyně Boží,