bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 14

A řekli mi: Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter, a přijdou k obnovení svému svaté služby.