bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 16

Slyšel jsem také hlas lidský mezi Ulaiem, kterýžto zavolav, řekl: Gabrieli, vylož tomuto vidění to.