bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 18

Když pak on mluvil se mnou, usnul jsem tvrdě, leže tváří svou na zemi. I dotekl se mne, a postavil mne tu, kdež jsem byl stál,