bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 19

A řekl: Aj, já oznámím tobě to, což se díti bude až do vykonání hněvu toho; nebo v uloženém času konec bude.