bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 20

Skopec ten, kteréhož jsi viděl, an měl dva rohy, jsou králové Médský a Perský.