bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 21

Kozel pak ten chlupatý jest král Řecký, a roh ten veliký, kterýž jest mezi očima jeho, jest král první.