bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 23

Při dokonání pak království jejich, když na vrch vzejdou nešlechetníci, povstane král nestydatý a chytrý.