bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 6

A přišel až k tomu skopci majícímu dva rohy, kteréhož jsem byl viděl stojícího u potoka, a přiběhl k němu v prchlivosti síly své.