bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 8 verš 8

Kozel pak velikým učiněn jest velmi. A když se ssilil, zlámal se roh ten veliký, i zrostli znamenití čtyři místo něho, na čtyři strany světa.