bible
bible

Proroctví Ozeáše proroka kapitola 3 verš 3

A řekl jsem jí: Za mnoho dnů seď mi, nesmilni, aniž se vdávej za muže, a já také příčinou tvou.