bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 4 verš 12

A protož takť učiním, ó Izraeli, a poněvadž takť učiniti míním, připraviž se vstříc Bohu svému, ó Izraeli.