bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 4 verš 2

Přisáhl Panovník Hospodin skrze svatost svou, že aj, dnové jdou na vás, v nichž vezme vás na háky, a potomky vaše na udice rybářské.