bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 4 verš 3

I vyjdete mezerami, každá tak, jakž stojí, a budete rozhazovati, což na palácích, dí Hospodin.