bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 4 verš 8

A toulali se dvě i tři města k jednomu městu, aby se napili vody, aniž se napiti mohli, a však jste se neobrátili ke mně, dí Hospodin.