bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 1

Toto mi ukázal Panovník Hospodin, že aj, formoval kobylky, když nejprvé počala růsti otava, když aj, otava byla po královském posečení.