bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 11

Nebo takto praví Amos: Od meče umře Jeroboám, a Izrael jistotně přestěhován bude z země své.