bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 12

Potom řekl Amaziáš Amosovi: Ó vidoucí, ujdi, radímť, utec do země Judské, a jez tam chléb, a tam prorokuj.