bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 13

Ale v Bethel již více neprorokuj, nebo ono svatyně králova i dům královský jest.