bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 15

Ale Hospodin mne vzal, když jsem chodil za stádem, a řekl mi Hospodin: Jdi, prorokuj lidu mému Izraelskému.