bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 16

Nyní tedy slyšiž slovo Hospodinovo. Ty pravíš: Neprorokuj v Izraeli, a nekaž v domě Izákově.