bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 3

I želel Hospodin toho. Nestaneť se, řekl Hospodin.