bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 4

Tedy ukázal mi Panovník Hospodin, a aj, Panovník Hospodin volal, že při svou povede ohněm. A spáliv propast velikou, spálil i díl.