bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 5

Já pak řekl jsem: Panovníče Hospodine, přestaniž, prosím. Kdož zůstane Jákobovi? Neboť ho maličko jest.