bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 6

I želel Hospodin toho. A ani toho se nestane, řekl Panovník Hospodin.