bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 7

Potom ukázal mi, a aj, Pán stál na zdi podlé pravidla vzdělané, v jehož ruce bylo pravidlo.