bible
bible

Proroctví Amosa proroka kapitola 7 verš 9

Nebo zpuštěny budou výsosti Izákovy, a svatyně Izraelovy zpustnou, tehdáž, když povstanu proti domu Jeroboámovu s mečem.