bible
bible

Proroctví Nahuma proroka kapitola 1 verš 1

Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elkošského.