bible
bible

Proroctví Nahuma proroka kapitola 1 verš 11

Z tebeť vyšel ten, kterýž myslí proti Hospodinu zlé, rádce nešlechetný.