bible
bible

Proroctví Nahuma proroka kapitola 1 verš 13

Nyní pak polámi jho jeho, aby neleželo na tobě, a to, čímž jsi svázán, roztrhám.