bible
bible

Proroctví Nahuma proroka kapitola 1 verš 4

Když domlouvá moři, vysušuje je, i všecky řeky vysušuje; chřadne Bázan i Karmel, i květ Libánský chřadne.