bible
bible

Proroctví Nahuma proroka kapitola 1 verš 5

Hory se třesou před ním, a pahrbkové se rozplývají, země pak hoří před tváří jeho, i okršlek zemský a všickni, kteříž přebývají na něm.