bible
bible

Proroctví Nahuma proroka kapitola 1 verš 8

Protož povodní prudkou konec učiní místu jeho, a nepřátely Boží stihati budou temnosti.