bible
bible

Proroctví Abakuka proroka kapitola 1 verš 1

Břímě, kteréž u vidění viděl Abakuk prorok.