bible
bible

Proroctví Abakuka proroka kapitola 1 verš 16

Protož síti své obětuje, a kadí nevodu svému; nebo skrze ně ztučněl díl jeho, a strava jeho zlepšena.