bible
bible

Proroctví Abakuka proroka kapitola 1 verš 17

S tím-liž se vším předce zatahovati má sít svou, a ustavičně národy mordovati bez lítosti?