bible
bible

Proroctví Abakuka proroka kapitola 1 verš 2

Až dokud, ó Hospodine, křičeti budu, a nevyslyšíš? Volati budu k tobě pro nátisk, a nespomůžeš?