bible
bible

Proroctví Abakuka proroka kapitola 1 verš 5

Pohleďte na národy a popatřte, nýbrž s velikým podivením se užasněte, proto že dělám dílo ve dnech vašich, o němž když vypravováno bude, neuvěříte.