bible
bible

Proroctví Abakuka proroka kapitola 1 verš 6

Nebo aj, já vzbudím Kaldejské, národ lítý a rychlý, kterýž zjezdí všecku širokost země, aby dědičně opanoval příbytky jiných,