bible
bible

Proroctví Sofoniáše proroka kapitola 3 verš 16

V ten den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, a Sionu: Nechť nemdlejí ruce tvé.