bible
bible

Proroctví Sofoniáše proroka kapitola 3 verš 4

Proroci jeho kvapní, muži velmi nešlechetní; kněží jeho poškvrňují věci svaté, natahují zákona.