bible
bible

Proroctví Sofoniáše proroka kapitola 3 verš 5

Hospodin spravedlivý u prostřed něho jest, nelibuje nepravosti, každého dne soud svůj vynáší na světlo bez přestání, a však nešlechetník neumí se styděti.