bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 1

Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli.