bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 10

A tak je zase přivedu z země Egyptské, i z Assyrské shromáždím je, a do země Galád a k Libánu přivedu je, ale nepostačí jim.