bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 12

A posilním jich v Hospodinu, aby ve jménu jeho ustavičně chodili, praví Hospodin.