bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 4

Od něho úhel, od něho hřeb, od něho lučiště válečné, od něho též pojde všeliký úředník.