bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 10 verš 5

A budou podobni rekům, pošlapávajíce do bláta na ulicích v boji, když bojovati budou; nebo Hospodin s nimi, a zahanbí ty, kteříž jedou na koních.